10 gode råd om hverdagslydighed

10 gode råd om hverdagslydighed

1. Vær konsekvent

At være konsekvent er grundlæggende i al hundetræning uanset hvad du træner. Ved at være konsekvent vil du få en hund som hører efter hver gang. I belønningsbaseret træning betyder det at du belønner hunden når du beder den om noget. Hunden skal lære at den altid kan få belønning ved at høre på dig. Det vil sige at du hele tiden må have godbidder/legetøj tilgængeligt, men disse skal holdes skjult indtil de gives. Hunden må ikke vide du har godbidder på dig, den skal tro at du altid har det. Hvis hunden ved at den får noget for at høre på dig , vil den gøre det hver gang. Det er særlig vigtigt at være konsekvent på de adfærd du virkelig må stole på at hunden udfører som f.eks. indkald (se mere under pkt.6 ). Mange hundeejere er konsekvente til træning, men i de resterende timer af døgnet ligger godbidderne i en skuffe. Det fører til at hunden er dygtig til træning, men kun hører efter når den tror den kan få noget for det resten af døgnet. Hvis du belønner hunden af og til, vil du få en hund som vælger hvornår den vil høre på dig. Hvis du belønner sjældent, vil hunden høre på dig når det passer den. Ingen hunde er stædige, men hvis du vælger ikke at være konsekvent, vil hunden heller ikke være pålidelig med sin adfærd. Lad hunden vide at det betaler sig at høre på dig, altid!


Tekst: Arne Aarrestad & Siri Linnerud 


2. Grænsesætning

Det er helt nødvendigt at sætte grænser i et hundehold, det vil sige omkring adfærd du ikke ønsker at hunden skal udføre. Hunden kan selvfølgelig ikke lære hvad der er rigtigt og forkert i menneskeverdenen, selv vi er usikre på hvad der er tilladt somme tider. Når du skal sætte grænser, må du stoppe hunden før den får påbegyndt adfærden. Skal du for eksempel lære hunden ikke at stjæle mad fra bordet, må du stoppe den før den får fat i noget. Hvis ikke, har den jo lært at det betaler sig at stjæle mad. Når hunden er på vej hen til bordet, bruger du en indlært kontaktlyd, f.eks. “hallo”, og belønner når hunden reagerer. Efter at have stoppet hunden 2-3 gange vil den normalt holde op med at prøve. Den har lært at det ikke fungerer at stjæle mad. Hunden har ikke lært hvad der ikke er tilladt, men hvad der ikke fungerer. Dette sker fordi hunde er egoistiske og ikke vil spilde energi på noget der ikke fungerer. Bemærk at dette kun gælder voksne hunde. Hvalpe kan ikke lære grænser, da de endnu ikke er mentalt udviklede for at forstå sammenhængen. De vil ikke lære at det ikke fungerer, men bare prøve igen og igen (se punkt 3). Hav derfor færrest mulige grænser for hvalpen. Hvalpe kan kun stoppes, og da har du valget mellem at sige “nej” eller “kom”. “Nej” fungerer hvis hvalpen ved at der kommer et ubehag. “Kom” fungerer hvis den ved der kommer en belønning. Valget er dit. Tag dig tid og vær tålmodig, læring må ske i hundens tempo. Det er aldrig for sent at lære hunden nye grænser. Grænsesætning ved hjælp af positive virkemidler, giver trygge grænser.

3. At stoppe uønsket adfærd

Det er almindeligt at folk tror at når du skal opdrage positivt, må du altid være på forkant (det er vist nok ikke nødvendigt når der bruges straf). Dette er selvfølgelig ikke rigtigt. En af konsekvenserne ved at bruge belønning er at du får en hund som hører efter. Dermed er det enkelt at stoppe den og få kontakt i de allerfleste situationer, men ingenting er 100%. Stop hunden ved at bruge kontaktlyden (som skal være godt indarbejdet), og beløn for at hunden reagerer. Eller stop den fysisk ved at holde en hånd foran evt. tage den forsigtigt med dig i halsbåndet (træn på at hunden får en godbid når du tager i halsbåndet). Hvalpe behøver et alternativ (træning, godbidsøg, tyggeben), ellers vil de bar fortsætte med det som var uønsket. Ved at få belønning for alternativ adfærd vil hvalpens fokus gradvist øge mod den ønskede adfærd, og den uønskede reduceres. Det er vigtigt at forudse hændelser og træne på dem så hunden ved hvordan den skal opføre sig. Da slipper du for at stoppe den så ofte. Træn ikke på at hilse pænt når gæster ringer på døren og hunden allerede står og hopper op og ned. Opdragelsen/lydigheden starter den dag du får hvalpen hjem.

4. Vær ikke bange for at lave fejl i træningen

Positiv træning kræver lidt af ejer i form af at vi hele tiden må tænke over hvad der er rigtig adfærd og belønne dette. Det er ikke altid lige let at omstille hjernen da vi normal vis fra samfundet er vant til at lede efter fejl med straf/skældud til følge. Fortvivl ikke, med lidt træning bliver det lettere for dig at se hvad du til enhver tid skal belønne. Husk at så længe du arbejderhelt positivt, er det værste der kan ske at hunden lærer en forkert adfærd. Al træning gør at du bliver en bedre træner og at hunden bliver lettere at træne. Alle gør fejl, både hund og ejer. Slap af, næste gang går det fint! Det vigtigste er ikke hvilken adfærd hunden lærte, men at I havde det morsomt sammen og fik en ny erfaring.

5. Lydighed

Det er vigtigt at hunden er lydig, og det betyder at den hører efter dig så snart du beder om respons. Det bliver let at få kontakt med hunden i forskellige situationer, stoppe uønsket adfærd og indlære øvelser. For at hunden kan blive lydig, må du være konsekvent og belønne hunden hver gang den hører efter dig. Brug meget tid på at lære hunden at det altid betaler sig at reagere på det du siger. Bed om respons (“hallo”) og beløn for at hunden reagerede. En lydig hund er en hund som reagerer når ejer snakker til den, ikke en som kan 20 tricks. Ved at “hjernevaske” hunden med kontaktlyden, det vil sige at træne i gradvist vanskeligere miljøer (med flere forstyrrelser), vil hunden til sidst reagere automatisk i de allerfleste situationer. Hunden får da ikke tid til at tænke over om naturens belønning er bedre end din, den reagerer bare. Hvor flink hunden bliver, afhænger af hvor konsekvent du er, og hvor gode godbidder du bruger. Husk at kvaliteten på belønningen bør øges ved træning i vanskeligere miljø. Gør det let for hunden i begyndelsen, så det er let for den at vælge dig. Lav ikke for mange repetitioner efter hinanden, hunden skal ikke forvente at du kalder på den, og tag hensyn til hundens koncentrationsevne (særligt hvalpe).

6. Indkald

Et godt indkald er nødvendigt for at kunne have hunden løs. Hvis vi stoler på at hunden kommer når vi kalder, vil vi kunne give hunden den frihed den fortjener. Fire momenter påvirker indkaldet: at du generelt har god kontakt med hunden, hundens instinkter, hvor godt den er trænet til at vælge dig ved forstyrrelser og at du har verdens bedste belønning. Vi ønsker at “hjernevaske” hunden, altså at få et “automatiseret” indkald. Til det behøver vi en god indkaldslyd (pifte eller hundefløjte) og verdens bedste belønning (trækkamp, apportere noget legetøj, evt. godbidder). Begynd i et let miljø og associer lyden med verdens bedste belønning ved at fløjte mens hunden ser på dig/ er på vej mod dig og beløn straks. Gør det samme mens hunden er i nærheden og ikke ser på dig, og træn med gradvist flere/større forstyrrelser. Lav ikke for mange repetitioner i træk da dette er øvelser som kræver meget af hunden, og lyden skal kun bruges hvis det er nødvendigt. Derudover skal du belønne hunden med en godbid hvis den frivilligt kommer hen til dig på tur. Det får hunden til at holde sig i nærheden af dig så du sjældent behøver at kalde på den. Tag aldrig fat i hundens halsbånd før den har fået sin belønning.

7. “Sid”-øvelser

Alle hunden kan sidde, men at få dem til at sætte sig når du ønsker det og blive siddende ved alle typer forstyrrelser, er ikke let. Det kræver meget træning. Hvis du har godt indlærte “sid”-øvelser, har du mulighed for at have kontrol over hunden i de allerfleste situationer. Derudover er det enkelt at lære hunden gode vaner (se punkt 8). Det er en fordel at hunden er god til at sætte sig således at den let tilbyder “sid” i situationer hvor det er ønskeligt. “Sid” er som regel en uforenelig adfærd med det vi ikke ønsker at hunden skal gøre, som for eksempel at hoppe. Vi vil have at hunden sidder stille når vi tager overtøj på, der kommer gæster, en cykel/kondiløber/hest passerer forbi, vi skal tage linen af/på, før hunden får mad, vi skal rense ører/øjne, vi stopper op og snakker med nogen på tur osv. Denne øvelse bygger på selvbeherskelse, at hunden klarer at modstå fristelser og hellere vælger den adfærd som forventes af den. Dette bliver en slags “sid og bliv”- øvelse, men vi vil ikke give nogen kommando. Vi vil hellere lave en god vane som hunden selv kan vælge (vi sætter alligevel kommando på denne øvelse da det af og til er nødvendigt at minde hunden om hvad den skal gøre). Når vi skal lære hunden at blive siddende, øger vi gradvist tiden hunden skal blive siddende før den får belønningen. Næste skridt er at lægge gradvise forstyrrelse til fra dig (vifte med arme og ben). Derefter skal hunden lære “at komme og sætte sig”, så hunden lærer at opsøge os for at sætte sig når der dukker forstyrrelser op. Det sidste skridt bliver at træne i nye miljøer på en afstand hvor hunden klarer at tilbyde “sid” inde hos dig, selv med forstyrrelser. Træn meget på “sid” i situationer hvor du ønsker hunden skal forholde sig i ro. Hvis du også benytter dig af “Kinderæg-øvelsen”, vil du få en særdeles god “sid”.

8. Gode vaner

Det hunden vælger at gøre i dagligdags situationer, kalder vi vaner. Hvis du ikke har lært hunden hvilke adfærd som forventes, vil hunden selv vælge adfærd, og det er ikke altid disse er i overensstemmelse med det du ønsker. Du vil måske have at hunden sidder i ro ved døren mens du tager overtøj på, men hunden vil hellere hoppe op og ned.  Det bedste er hvis du bestemmer dig for hvordan du ønsker at hunden skal opføre sig i dagligdagens situationer, og lærer hunden rigtig adfærd før den får dårlige vaner. Ved indlæring af vaner er det vigtigt at hunden selv tilbyder adfærden uden at den får kommando. Hvis hunden skal have kommando først, bliver det jo ikke en vane! Skal du lære hunden at sidde i ro mens du tager tøj på, begynder du med at gå ud i gangen. Hunden vil følge efter, og du er selvfølgelig klar med godbidder i lommen. Hvis du har trænet meget på “sid”-øvelser, vil den hurtigt sætte sig. Beløn hunden for at den står/sidder i ro. Klæd dig stille og roligt på, og beløn at hunden at hunden vælger at slappe af. Skulle hunden hoppe, ignorerer du det, og venter til hunden står i ro igen. Øg tiden hunden skal være i ro før den får godbid. Efterhånden vil hunden vide hvilken adfærd som er ønsket i situationen, og vi kan da belønne en sjælden gang. Vær flink til at belønne hunden for de fornuftige adfærd den gør af sig selv, særligt med hvalpe.

9. Socialisering

En god socialisering (blive tryg ved mennesker og hunde) og habituering (tilvænning til miljøet) er nødvendigt for at få en god hverdagslydighed. Socialiseringsperioden varer frem til hvalpen er 12-14 uger og i denne periode har den let ved at lære at være social med egen og andre arter. Efter denne periode står udviklingen af frygt stærkt, og socialisering og tilvænning bliver vanskeligere for hvalpen. For at hunden kan fungere i samfundet, er det vigtigt at hunden får en tilstrækkelig socialisering så den ikke reagerer med frygt på diverse ting i miljøet. En hund der er bange, har problemer med at fokusere på andet en det den er bange for. Kontakt og træning med dig vil være vanskeligt og måske umuligt. Opsøg nye steder og beløn hunden for at slappe af og tage kontakt, selv med mange indtryk. Forlad ikke stedet før hunden er tryg og rolig. Når hunden er tryg ved de fleste miljøer, er det vigtigt at træne på kontakt (at hunden reagerer og er klar til at arbejde) og øvelser hunden kan i forvejen sådan at øvelserne bliver generaliseret (fungerer i alle miljøer). Hunden skal lære at der vanker belønning uanset hvor den befinder sig. Husk at hunden gør som den tror den skal gøre eller som den har lært at gøre. Forvent ikke for meget på nye steder, begynd enkelt og gør det gradvist vanskeligere.

10. Hvis hunden kan det, gør den det

Hvis den ikke gør det, kan den det ikke. Det hjælper ikke at sige “sid” ti gange, blive mørkere i stemmen eller bruge visuelle signaler hvis du vil have at hunden skal reagere på din første kommando. Hunde læser først og fremmest visuelle signaler, og at koble en adfærd sammen med et ord kan være vanskeligt for hunden i begyndelsen. Særligt hvis du bruger kropslige signaler i tillæg. Husk at hunden som regel prøver at gøre det så godt den kan. Dette hænger sammen med generalisering. Det vil sige at en adfærd hunden lærer i et miljø, kan den kun i dette miljø og ikke i et andet. Træner du for eksempel på “sid” inde i stuen og går uden for huset og kommanderer “sid”, er det ikke særlig sandsynligt at hunden sætter sig. En adfærd skal trænes i flere forskellige miljøer så hunden lærer at “sid” betyder at sætte sig ned uanset hvor den er og hvilke forstyrrelser der er. Jo flere steder du træner, jo dygtigere bliver hunden til hurtigt at generalisere nye øvelser.

En hund er en hund, og det tager tid at forme den til at blive problemfri. I mellemtiden vil den lave mange spilopper. Slap af, det meste er normal hvalpe/hundeadfærd og med lidt træning, bliver den akkurat sådan som du ønsker. Held og lykke!